- Wie 't allemaol begòst -

Niet zo goed in het dialect? Klik hier voor de Nederlandse versie.

Boontje AovendjeN.a.v. de fusie van Brouwerie Maos brachten 6 jòng men eine sketsj oppe Boontje Aovendje van de plaatselikke Vastelaoves Vereiniging “de Zaotmaale oet Rooj. Simbolies woort de allerlèste krat Maos Beer begrave. ’t Waas inne gang ein groeët sukses. De Vastelaoves Vereiniging woeëj de groep al drek òmduipe in “Hofzangers”.

Die jòng men wore ’t dao neet hieël mèt ins. Det kloonk wel erg hollendsj. Det mòst dus Hoofzengers waere. Auch det waas nog neet Roojs genògt want det woort Mooshoof en door toevoeging van “paad” woort ’t oeteindelik; De Mooshoofpaadzengers!  In jannewari 1975 waas ’t ieërste optraeje en ein stökske Rojer kultuur waas gebore.
Vanaaf toen ging ’t eigelik allein mer berg òmhoeëg. De groep waas neet mieër weg te dinke oppe jaorlikse Boontje Aovendje. Twieë optraejes as lèste veur de pauze en as Finale slot act van de aovendj. Optraejes mèt “sjerpe dörps politiek” en sjoeën loesterleedjes. Noeëts òm minse te krake of beledige. Altiêd binne de perke.
Begòst mèt 6 men. Twieë jaor later al acht en later haer eine wissel en nog ein toevoeging en de groep zoeë wie d’r noê nog steeds is waas komplieët. Eine groep vrinj die zich vreiselik op heur gemaak veuldje asse mer bie-ein wore, ein glaeske drinke en nateurlik “same” zinge.
Gedeurendje al die jaore wore d’r neet snel optraejes boete Rooj. Hieël völ gevraogdj boete ’t dorp, mer sòmmige van de groep haje dao neet echt behoefte aan. Dèk wore dae bienao neet te misse aanbejinge biê,

mer toch in 95% vanne vraoge ging det neet door. Toch heet juust det de groep door de jaore sterker gemaaktj. De bandj as groep woort almer groeëter. ’t Respekt veur dein dangers meining speuldje dao ein hieël groeëte rol in. Zoeë wie al dèkker òngerein gezagtj ister door de jaore haer dao door auch noeëts gein òneinigheid binne de groep gewaestj. ’t Wore veural muzikaal hieël groeëte vrinj, die “same” mèt heur egaas koste geniete van det waat ze ’t leefste “same” deje. En det waas “zinge"!

Drs. van de NUL
Drs. van de NUL

Boontje aovendj 30 jaor geleeje
Boontje aovendj 30 jaor geleeje

Stoppe mèt de Boontje AovendjeIn 2004 woort beslote òm te stoppe mèt de Boontje Aovendje. Inkele van de lede vònje ’t nao 30 jaor good gewaest. Sòmmige van de lede haje ’t dao erg meujlik mèt. Mer wie al gezagtj; ’t respekt veur dein danger droog d’r toe bie, det alles normaal verleep bie dit “aafsjeid”. De 4 lèste aovendje wore vreiselik emotioneel. Meinig traon  en staondje ovasie van’t publiek as dank veur de sjoeën jaore. In de gezet kwaam te staon; De Mooshoofpaad voorgoed op slot!  Det kwaam bie ’t publiek auch zoeë euver. De waorheid waas anges.
Stoppe mèt de Boontje Aovendje, effe ein jaor niks en dan zeen wae waal wiejer. Door ’t plotseling euverlei-je van heure vaste geluidsman, Jo vanne Koel, kwaam  eine “doorstart” sneller as verwachtj. De femilie van Jo vroog òm inne Kirk get te zinge. Det waas vanzelf spraekendj òm det te doon. ’t Gebeurdje paar daag veur ’t kavele van ’t O.L.S., woeë de Rojer sjötterie Sint Catharina in de kavel runj zaat. Veur de sjötte waas ’t dudelik, det de euverwinning

oeteindelik veur Jo vanne Koel waas. Veur de organisasie van “t O.L.S. woort door de Mooshoofpaadzengers ein spesjaal “sjötte” CD opgenome.
In de aansloetendje periode òntstòng ’t plan òm ein aovendj völlendj programma te gaon make. Eine wins dae de groep al völ jaore koesterdje. Zoeë òntstòng ein programma mèt de titel ; “ein bitje theater..”. Binne òngerhalf oor wore twieë aovendje ram oerverkochtj. Veur ruum 1300 toesjouwers woorte det twieë ònvergaetielikke aovendje.
Drie optraejes mèt ruum 2 ore Mooshoofpaad muziek. Det gaaf oeteindelik ook de doorslaag òm zeker door te gaon. Gewoeën ei paar kieër per jaor örges lekker optraeje. Neet zoeëmer op eder verzeuk. Eder optraeje woort  en weurtj nog steeds, terdege euverwoge.
’t Mòt bie de groep passe of mòt uniek zeen. As groep echt get toevoege aan dae aovendj of middig.

OptraejesZoeë zeender door de jaore optraejes gewaestj veur o.a. eine sterre aovendj veur ein noew kirkorgel in Rooj. In de "zoêpkoel” in Venlo bie ‘t 22 jaorig bestaon. In ’t Wieërter Munt-theater bie ein Aktie veur Polen. De Rojer Proms. Ein optraeje inne "Tungelderse wel“ bie ein rëunie in’t Amboneze kamp. Op diverse jubileums van Rojer vereiniginge. In Linne op ‘t “Limburg preuve”. Bie “sjitterendj Sjènne” same mèt de Schintaler. Hieël bezunjer de 4 optraejes bie de Narren Universiteit (de NUL). ’t Lèste daovan op 1-2-2012). Hieveur is Pierre Cnoups de verantjwoordelikke Mentor. Vanwege de kulturele biedrage aan ’t limburgs dialekt is veur ’t senaat steeds weer ein reje òm de Mooshoofpaadzengers te laote “promovere”. Hierdoor opgenome in ein sjoeën rie van “bekindje Limburgers”.

Ein anger hieël spesjaal gebeure is ’t feit detter in Rooj ein straot nao de groep is geneumdj. Proont op die plek woeë in 1980 de fotoos zeen gemaaktj veur de hoes van de iërste LP “ein stökske Rooj” proonktj noê ein offisjeel straotnaambord; Mooshoofpaad!

Onthulling Mooshoofpaad
Onthulling Mooshoofpaad

De muziekDe muziek van de Mooshoofpaadzengers is eigelik neet waat ’t duit vermoede. Gein vastelaoves Schlagers of get in dae geist. De link mèt de Vastelaovendj is eigelik allein mer de Boontje Aovendje. Nateurlik zeen de Mooshoofpaad men auch waal echte vastelaovesveerders. Drie vastelaoves prinse in heur midde. Inkele zoons en dochters brachte ’t tot jeugd prins of prinses. Diverse lede zeen op een anger meneer mèt ’t vastelaoves gebeure betrokke. Mer de LP’s en Ceedees make dudelik detter toch hieël angere muziek in de men zitj. ‘t Zeen veural auch de echte loesterleedjes die ’t publiek zoeë kan waardere. Nummers wie “’t dorp”, “Tungelderse wel”, “Wullem”, “miene beste vreendj” of “jeugd-herinneringe” zeen favoriete van völ fens en waere bie optraejes luidkaels mèt gezònge. Van de lèste CD “Applemoos” oet 2010 (die nog te kaup is), zeen det leedjes wie “miene opa”, “kefee bie Toeën” of "Limburg mien Limburg”. Dit lèste leedje kreeg al drek ein sjoeën 56e plaats in de jaorlikse Limbo Top 100.
De kracht van de groep zeen veural de tekste en de 4 sòms 5 stummige same-zang. Eine  echte mooshoofsound dae echt tot zien recht is gekome wie Funs Heuvelmans bie de groep kwaam. Zien arrangemente zeen echte Mooshoof-stökke gewore. Eine sound dae aansleit bie aojer publiek mer auch zeker bie de jeugd.

’t Groeët plezeer det de men momenteel nog hebbe bie ‘t “same-zinge” duit vermoede det ze nog lang neet oet zeen gezònge. Gewoeën benoetj waat veur optraeje det wae de komendje jaore kònne toevoegen aan de geweldjigge reeks die wae al hebbe gatj.

Nao ein klein 350 Boontje aovendj leedjes, 3 LP’s, 1 singel, 8 album CD’s, 1 cassettebendje en en gooj 30 verzamel CD’s mèt anger Limburgse collega artieste zeen de Mooshoofpaadzengers in december 2014 offisjeel gestoptj.


 

Geschiedenis van de Mooshoofpaadzengers
Bonte avondenN.a.v. de fusie van Brouwerij Maes Stramproy in 1974 brachten 6 Stramproyer heren een sketch op de Vasteloaves Zitting van de plaatselijke vereniging "de Zaotmaale". Al snel was er een idee van de vereniging om de groep als “Hof-zangers” te benoemen van de vereniging.

De heren zelf waren hier niet voor. Dat was te hollands, het moest minimaal een dialect naam worden. Dat werd dus na enig overleg ; de Mooshoofpaadzengers. In januari 1975 was de eerste deelname op de Bonte Avonden in Stramproy. Vanaf toen ging het alleen maar bergopwaarts. De groep was niet meer weg te denken tijdens de zittingen. Met scherpe dorpspolitiek en mooie luisterliedjes wisten zij ieder jaar weer 2 top optredens neer te zetten. Drie jaren later bestond de groep uit 8 leden. Eén van de leden ging voor zijn werk verhuizen naar Rotterdam en werd vervangen. Uiteindelijk was er enkele jaren later nog één toevoeging en bestonden de Mooshoofpaadzengers uit negen personen tot op de dag van vandaag. En ook nog steeds uit dezelfde leden.

Gedurende die jaren waren er zelden optredens buiten Stramproy. Voor enkele leden was dit geen must. Vaak wel jammer want er waren zeer mooie aanbiedingen bij. Toch heeft dat de groep door de jaren sterk gemaakt en vooral het plezier in het “samen” zingen vergroot. Zoals de groep zelf zegt, is dat ook de reden dat er nooit geen kwade woorden zijn gevallen en altijd als een groep vrienden door het leven zijn gegaan. En dat nu dus al 36 jaar onafgebroken.

Drs. van de NUL
Drs. van de NUL

Het einde van een traditieIn 2004 werd besloten om met de Bonte Avonden te stoppen. Enkele leden vonden het na 30 jaar voldoende. Weer andere leden vonden het heel erg om te stoppen. De 4 laatste avonden werden erg emotioneel. Menig traantje en staande ovaties van het publiek als dank voor de mooie jaren. Maar om echt te stoppen was ook geen optie. Gewoon even een jaartje rustig aan , maar wel af en toe even samen een avondje wat zingen. Door het overlijden van Jo Kwaspen (de vaste geluidsman van de groep) was er een optreden tijdens de afscheidsdienst van Jo. Hij kwam te overlijden paar dagen voor het kavelen van het OLS, waarbij zijn eigen schutterij St. Catharina ook van de partij was. Voor alle leden van de schutterij was het duidelijk, dat het OLS werd gewonnen ter nagedachtenis aan Jo Kwaspen. Voor de organisatie van het OLS in Stramproy werd

er een speciaal album opgenomen met enkel "schutten-liedjes". In de aansluitende periode ontstond het plan om eindelijk een keer een avondvullend programma te maken. Een wens die de groep al heel lang voor ogen had. Zo ontstond het optreden "ein bitje theater..". Binnen 1,5 uur werden twee avonden geheel uitverkocht. Voor ruim 1300 man publiek werden het twee geweldige uit-voeringen met drie optredens van totaal ruim 2 uur echte Mooshoofpaad muziek. Dat gaf uiteindelijk ook de doorslag om zeker door te gaan. Niet meer met de Bonte Avonden, maar gewoon lekker enkele keren per jaar ergens een optreden. Niet zomaar her en der. Elk optreden werd en wordt nog steeds, terdege overwogen. Het moet bij de groep passen of moet uniek zijn. Als groep echt iets toevoegen voor het aanwezige publiek.

Optredens en vermeldingenEr zijn door de jaren heen optredens geweest voor o.a. een sterren avond in Stramproy voor een nieuw kerkorgel. In de “zoêpkoel” in Venlo bij hun 22 jarig bestaan. In het Weerter Munt theater bij een Aktie voor Polen. De Stramproyer Proms. Een optreden tijdens de reünie van de Ambonezen in de “Tungeldersewel”. Op diverse jubilea van Stramproyer verenigingen. In Linne op het “Limburg preuven”.

Heel bijzonder de drie optredens bij de Narren Universiteit Limburg (NUL). Hiervoor was Pierre Cnoops verantwoordelijk en daardoor ook mentor voor de groep. Vanwege hun culturele bijdrage aan het Limburgs dialect volgden er promoties bij de NUL om zodoende opgenomen te worden in een lange rij van “bekende limburgers”.

Een ander heel speciaal gebeuren was er voor de groep toen er in Stramproy een straat naar de groep werd vernoemd. Precies op de plaats waar in 1980 de eerste foto werd gemaakt voor de eerste LP “’n Stùkske Rooj” pronkt nu officieel het straatnaambord; De Mooshoofpaad.

Onthulling Mooshoofpaad
Onthulling Mooshoofpaad

De muziekDe muziek van de Mooshoofpaadzengers is eigenlijk niet wat doet vermoeden. Geen karnavals schlagers of iets in die geest. De link met de Vastenavond is enkel de optredens die er waren tijdens de Bonte Avonden. De LP’s en CD's maken dat ook heel duidelijk. Het zijn vooral de echte luisterliedjes die bij het grote publiek erg goed aanslaan. Nummers als “Ut dùrp”, “Tungeldersewel”, “Wullem”, “Miene beste vreendj” en ”Jeugdherinneringe” worden door de fans luidkeels meegezongen. Van de laatste CD “Applemoos” uit 2010 zijn dat nummers als “Wan ’t laeve effe lachtj”, “miêne opa”, “Kefee bie Toeën” of “Limburg miên Limburg”. De kracht van de groep ligt in de 4, soms 5 stemmige samenzang en de teksten. Door het toetreden aan de groep van Funs Heuvelmans kreeg de groep echt een heel eigen sound. De arrangementen van Funs zijn maken de “typische Mooshoof-sound”. Een sound die aanslaat bij zowel jeugd als ouder publiek.

Met het grote plezier dat de Mooshoofpaadzengers momenteel hebben aan het “samen” zingen, lijkt het einde van de groep nog lang niet nabij. Er zijn reeds enkele optredens in de planning en de zin om zo af en toe eens “lekker” op te treden is wel degelijk aanwezig.

Na een kleine vier honderd liedjes op de Bonte Avonden, 3 LP’s, 1 single, 8 CD albums en een dertig verzamel albums met andere Limburgse collega’s zijn de Mooshoofpaadzengers in december 2014 officieel gestopt.