- Lèste Noets -

WEER EFFE SJRIKKE VEUR DE MHPZ

dinsdag 29 januari 2013

Ut is waal al effe geleje, mer op 12-11-2012 waas ut weer effe sjrikke veur de Mooshoofpaad femilie. Nao ut wègvalle van oze Geer, kwaam ut noets det Jan van Dèkkers Harie waas opgenome in ut zekehoês, nao aanlei-jing van eine hert-infarct. Det waas erg sjrikke. Tieën daag later is Jan geopereerdj. Get òmlei-jinge en ein noew hertklep. En det terwiêl d'r noeëts örges last van heet gatj. De operasie is erg zwaor gewaestj.
Ruum 8 ore gedoortj i.p.v. 3 1/2 waat de plenning waas. Mer alles is good verlaupe en 28 nov. mocht Jan weer heivers en dao revalideere. Det geit allemaol hieèl good en de verwachting is det hae de waek nao vastelaovendj weer kan beginne mèt zien werk. In dae tösse tiêd heet Jan nog opgetroje op de Rojer boontje aovendje en in de halve finale van 't LVK. Zoeë good ging 't eigelik met ut herstèlle. Positief dus.
Effe lekker op ut gemaak de Vastelaovendj mèt belaeve en dan bedeine weer ut normale laeve in.
Hopelik blieftj ut noe eine tiêd röstig, want dit mòsse neet te dèk te huuëre krieg

 

biêgaondj 't gedicht det wae as aafsjeid veur Geer hebbe veurgelaeze inne Kirk.
Mieër bezunjerhede volge. Wille wae gaer mèt uch deile. Dorrie, Geert-Jan, Koen, Marielle en Githa,
Familie, vrinj, bekindje en ederein hiê aanwezig veur Geer

In memoriam ; dao is ‘t lang geleje veur de Mooshoof mèt begòs
Noê echter is’t veur ’t aafsjeid van eine van òs

Det begîn 38 jaor geleje waas vanwege Maos zien beer
Vandaag is’t vanwege ’t aafsjeid van oze Geer

Hae waas eine vastelaoves-veerder echt op en top
Hae haaj ’t roeëd gael en greun altiêd inne kop

Oeëts ister gevraogdj òm vastelaovesprins te waere, echt waor
Mer hae vònj zich zelf te joonk, hae waaster neet veur klaor

Dus is det toen neet de vastelaoves vereiniging veur hum gewore
Mer net roondj dae zelfdje tiêd is toen de Mooshoofpaad gebore

En wie wae toen de ieërste kieër oppe buun kwome te staon
Heet Geer dao auch vanaaf ’t begin aan mèt gedaon

Ederein in oze groep heet zien plek op zien eige meneer
Mer ein hieël spesjaal plek waaster veur Geer

Ziene inbring binne de Mooshoofpaad waas uniek
In hert en neere, mer veural zien henj boordevôl muziek

Hae waaster dus al biê  vanaaf ’t allerieërste begîn
En hae laefdje zich steeds baeter in ut mooshoof gebeure in

Eine perfeksionist in alles water auch veur òs heet gedaon
Waasj door Geer gemaaktj, dan kòsse noeëts ein slecht figuur slaon

Waat oet zien henj kwaam, dao kòst niks tege op
Drökwerk, kopieje, sjildere, fotoos, alles waas top

Hae òntworp òs logo, det kwaam good van pas
En noê proonktj ein door hum òntworpe en òs gesjoonke bros op oze jas

De hoeze die hae veur oos Ceedees en LP’s heet getovertj
Heet bie òs en publiek zoeë meinig hert verovertj

Bie de lèste Ceedee heeter auch weer neet stilgezaete
Hae haaj zelfs de kleur van de Bietels appel sekuur nao gemaete

Zien werk waas kantj en klaor, de drökker hoofdje nörges op te lètte
En hoofdje eigelik allein mer de drök-pers aan te zètte

De sjoeënste iedeeje, ontwerpe en fotoos die bedachter
En euveral zaat ein verhöölke of eine oetlèk achter

Hae waas winnaar van ’t diktee van oos eige Rojer taal
Weurd speulinge sjödje hae oete moew, neet normaal

’t roojs fout gesjreve det kost bie Geer dus echt neet
Gae mòstj ins wete waat dae zoeë allemaol gekorrizjertj heet

Beveurbieëldj bie de ònthulling van ’t straotnaam bord Mooshoofpaâd
Woeë det oppe twieëdje A gein heudje zaat…..

In Geer zien henj zaat ritme, ein en al geveûl veur muziek
Hae bespeuldje de tamboerijn, de trom, de bongoos kei sjiek

Zien hert en vingers det waas eine vloeiendje percussie
Det veurdje hae oet mèt de groeëtste preciesie

Veural auch die dinger zòlle wae hieël erg misse gaon
Hae heet al zien percussie spulle euvergedrage, hieël bewusj gedaon

En òs daobie auch hieël dudelik laote verstaon
Òm neet oet te sjei-je, mer veural door te gaon

Det gaon wae doon, det waas oeteindelik ziene groeëte lèste wins
Mer gemaekelik zal det neet gaon, zoeë wie hae òs kintj as mins

Wie hae ’t veurbieje jaor heet genote mer veural auch gestreje
en nog almer waaster dèk mèt bepaoldje dinger neet tevreje

Wae hebbe hieël völ sjoeën daag en momente same door moge bringe
Same gehuultj , wae hebbe gelache en bie wildj vreemdje op straot staon te zinge

De meist bezunjer momente die wae mèt Geer hebbe moge belaeve
Wore vanaaf ’t moment detter òs ziene liêst mèt leedjes veur inne Mès heet gegaeve

De leedjes die hae woeëj , wete wae al hieël völ maondje lang
Ein gooj acht maondj geleje kòste wae dao al mèt ane gang

Hae zagt; gae mòtj waal al oppe tiêd  beginne mèt rippetere as ’t effe kan
Want as ’t straks zoeë wiêt is, huuër ich dao niks mieër van

Wae hebbe same mèt hum, ZIEN aafsjeids leedjes gerippeteerdj en doorgenome
Zoeë lang tot det ’t moment dao waas detter echt neet mieër kòst kome

Ein drenkske oppe taofel, get kalle, get lache, same zinge……hieël erg spesjaal
Mèt stiekum hie ein dao al ein hieël klein traon, det begriebdjer lichlik waal

Onvergaetelikke momente die wae aan de Mooshoof geschiedenis kònne biêsjriêve
’t zòlle veur òs en veur Dorrie en de hieël Mooshoof femilie altiêd vrieët sjoeën herinneringe blieve

Zoeë wie hae al die maondje zich door ziên gevecht tege de tiêd  heet wete te slaon
Mòt òs de kracht gaeve òm  mèt hum in òs hert auch gewoeën door te gaon

Wae pakke òs dao veur de tiêd en zeuke weer mood
Mèt in gedachte ziene spreuk ;  alles keumtj good

Geer eine lèste groet van òs alle acht
Wae hebbe 38 vreiselikke sjoeën jaore same as vrinj, as unieke groep vôlbracht

Haoj ze met dien weurd-speulinge dao bove al mer lekker bezig Geer
En vertèl ze dao euver de Mooshoofpaad en Maos zien beer

waat ich names dien zangvrinj tot slot allein nog mer te zègge hoof
Bedanktj veur dien groeëte biedrage
                        Aan ’t onbespote in bluuj haoje van oze Mooshoof

 

WAE ZULLE OZE GEER HIEEL ERG GAON MISSE

donderdag 18 oktober 2012

Tot òs groeët verdreet mòtte wae helaas laote wete, det wae gister middig (17-10-12) aafsjeid hebbe mòtte neme van oze Geer van To (Geer Kwaspen).
Hae is 't gevecht aangegange en heet dit ònger half jaor vôlgehaoje, vanaaf veurig jaor mei. Oeteindelik ging dit neet mieër en ister gister middig ingeslaope thoês,òmringdj van zien Dorrie, Geert-Jan, Koen, Marielle en Githa.

Geer lieëtj ein ope plek achter inne Mooshoof, ein plek woeë auch niks anges zal gruuëje.
Wae gaon hum vreiselik misse.

Zaoterdig aovendj ister ein Mès in de Sint Willibrorduskirk in Rooj òm 19.00 ore, woeë dan auch maondjig de oetvaart zal plaatsvinje òm 10.30 ore. 

Wae winse Dorrie en de kinjer, femilie en ederein dae heur aan't hert geit, hieël völ sterkdje mèt 't verwirke van dit goeët verlees.

de Mooshoofpaadzengers en de hieël Mooshoofpaad-femilie

 

stilte..............................

donderdag 18 oktober 2012
 

GRANDIOZE MIDDIG IN ROOJ

woensdag 3 oktober 2012

Aafgeloupe zaoterdig waaster de aafsloetendje fieëst middig bie gelegenheid van 't 50 jaorig bestaon van de aojerevereiniging Rooj. 't Is eine grandioze middig gewore veur eine knoep volle zaal van 't Gemeinsjapshoês.
Om de ruum 430 aanwezige allemaol lekker aan ein taofel te laote zitte, waas auch 't normale podium in gebroêk genome veur ein 130 tal zitplaatse. Inne zaal zelf waas ein prachtig podium opgebouwdj en dao
kòste de Mooshoofpaadzengers, Thei en Marij, Pierre Cnoups en Ger Frenken zich presentere.
Lekker leedjes en völ sjaele wazel kwaam de zaal in en de aanwezige dames en hieëre hebbe genote, gezònge en völ gelache. Op de vraog aan de aanwezige van Math Crieëmers (presentator) of eine dergelikke middig dèkker mòst kome, antjwoorde de hieële zaal dudelik mèt jaoaoaoao..... Dus weem weit? kriegtj deze middig nog ins ein vervolg. Om 14.00 ore begònne en òm kwart veur zès pas allemaol herstikke tevreje en voldaon heivers. Ein geweldjig slot van eine geweldjigge middig.

MHPZ

 

OZE BAS HEET 'T OP ZIEN HEUPE

woensdag 26 september 2012

Eigelik kloptj dit neet. Dit mòt gewoeën zeen ;  oze bas Thei, heet ein noew heup.
Thei is gister int zekehoês in Wieërt geholpe en vertoeftj dao tot detter zelf kan laupe mèt krökke en
auch zelf nao de wc kan. Det is neteurlik waal zoeë henjig.
Wae, de rest vanne groep winse Thei hals und beinbruch. mer geine heupbreuk.

Thei, sterkdje
de rest vanne MHPZ

 

aanvulle vanne saajt

zaterdag 15 september 2012

bèste minse, wae hebbe eindelik alle tekste en anger dings digitaal. Det geit beteikene det wae noê echt
de saajt regelmaotig kinne up-deete zoeë wie det weurtj gezagtj. Wae zeen auch van plan òm det regelmaotig te doon. Noew foto's, tekste, verhaole, annekdotes, en bedeine auch stökskes muziek van laajf optraejes. Leedjes die neet op CD staon.
Dus kiektj petieds ins oppe saajt nao de noetste dingskes.

MHPZ

 

ROOJ KERMIS

zaterdag 15 september 2012

de Mooshoofpaadzengers winse alle Rojer minse (en alle anger die nao Rooj gaon kome)  eine hieële sjoeëne, plezerige , lekkere Kermis 2012.
Maaktj 't neet TE laat, mer veural auch gezellig en petiêd eine werme vès nao binne wirke veur de boom.

fijn daag allemaol names de MHPZ

 

op zaoterdig 29 sept. a.s. is 't groeëte slotfieëst van de Rojer Ouderen vereniging. Ruum 400 lede hebbe zich aangemeldj òm deze sjitterendje middig mèt te belaeve. Optraejes van nateurlik de MOOSHOOFPAADZENGERS ,  PIERRE CNOUPS ,  THEI & MARIJ  EN  GER  FRENKEN .
voorwaar gein slecht programma. 't Komité heet mòtte passe en maete òm alle minse ein sjoeën plaats te laote kriege , ane taofel òm auch tegooj heur stök vlaaj te kònne aete.
Helaas veur völ anger fens, is dit ein besloten fieëst en dus allein mer veur de lede. Wae winse alle aanwezige eine te gekke middig. Mer det kan bienao neet misse.

tot zaoterdig de 29e in Gemeinsjapshoês de Zaal in Rooj

 

SJEF DIEDEREN ....... BEDANKTJ !!!!!!!

woensdag 29 augustus 2012

Proont wie hieël völ angere mèt òs, zeen wae gister opgesjriktj door 't euverleîje van oze collega zanger
en limburgs groeëtste troebadoêr  SJEF  DIEDEREN.
Wae verleze aan hum eine gewaardeerdje collega, dae 't klaor heet gespeultj tot lètterlik aan ziên inj,
alle limburgers, joonk en aod inne ban te kriege mèt ziêne limburgse waereldj hit GENEET VAN 'T LAEVE
Wae hebbe begrepe det Sjef det zelf auch lètterlik heet gedaon. Wae wete zelf mer al te good , wie geweldjig det 't is, asse minse ( en veural nog de aojer)  nog lôl, plezeer en òntspanning kònst en
moogst bringe. Wae hebbe 't veurrecht gatj dat wae auch inkele kieëre mèt Sjef hebbe op moge traeje.
Wie hae dan kòst vertèlle euver aoj dinger en det hae 't fijn vònj det wae "jòng men" det auch al op pakdje.
Toen wore wae men tösse de 20 en 30. Allewiel is det tösse de 50 en 60. Sjef vònj detter zich trök mòst
trèkke oete Limbo Top 100. Det haajder neet hove doon. Hieël Limburg , joonk en aod vònj ziên leedje
GENEET VAN 'T LAEVE  't sjoeënste, 't bèste. En dan huuërste oppe 1e plaats thoês.
Wae winse femilie en vrinj van Sjef hieël völ sterkdje mèt dit groeëte verlees van ein uniek mins.
En veur Sjef ; laot ze dao bove mer wiejer geniete van dien sjoeën leedjes en dien doonkel broen stum.

de MOOSHOOFPAADZENGERS